Ngày 10/01/2023, Khoa Lý luận chính trị và Xã hội đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện Thực trạng di sản văn hóa với phát triển du lịch hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)Mã số T2022- 06 – 26 của nhóm nghiên cứu do ThS. Vũ Thị Thu Hà làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng gồm có TS Trần Lê Thanh: Chủ tịch Hội đồng; ThS. Trần Khánh Dư, Thư ký; TS Đỗ Thị Diệp, phản biện 1; TS Nguyễn Thị Minh Khuê, phản biện 2; ThS. Thái Thị Nhung, ủy viên.

Sau 12 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả có giá trị khoa học. Có thể khái quát ở một số nội dung cơ bản sau:

Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận, mối quan hệ giữa di sản văn hóa và du lịch, nghiên cứu góp phần hệ thống các di sản văn hóa trên địa bàn xã Bát Tràng, phân tích đặc điểm nổi trội nhất của hệ thống di sản văn hóa ở xã Bát Tràng từ đó thấy được các sản phẩm du lịch chủ yếu ở đây. Cùng với việc đánh giá về thuận lợi, khó khăn, nghiên cứu đã đưa ra một số ý kiến bàn về những mâu thuẫn cơ bản trong quá trình khai thác di sản văn hóa ở Bát Tràng với phát triển du lịch. Để từ đó, khuyến nghị những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc phát huy di sản văn hóa ở xã Bát Tràng với phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.  Với nội dung nghiên cứu này sẽ góp phần giúp những người tổ chức thực hiện tham khảo và có thể vận dụng vào thực tiễn để góp phần vào việc phát triển văn hóa và du lịch ở Bát Tràng nói riêng và huyện Gia Lâm nói chung trong thời gian tới.

Sản phẩm khoa học:

Sản phẩm đạt được của đề tài:

- 01 báo cáo khoa học: Thực trạng di sản văn hóa với phát triển  du lịch hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

- 01 bài báo: Mối quan hệ giữa giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch ở Việt Nam, đăng trên Tạp chí Công dân và Khuyến học số đặc biệt tháng 11 năm 2022.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu bổ ích ứng dụng trong giảng dạy tại Khoa Khoa học xã hội, Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, Khoa Ngoại ngữ và Du lịch - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, cung cấp tư liệu cho UBND xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để có cái nhìn khái quát về thực trạng di sản văn hóa với phát triển du hiện nay.

Hội đồng nghiệm thu đề tài khẳng định, đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, có giá trị, đảm bảo yêu cầu của một đề tài khoa học cấp Học viện. Do vậy, Hội đồng đánh giá đề tài đạt kết quả khá. Đây là nguồn động viên để nhóm tác giả nói riêng, các giảng viên trong Khoa Lý luận chính trị và Xã hội nói chung chủ động, tích cực hơn nữa trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời nhóm phấn đấu để có những đề xuất khoa học lớn và cao hơn trong thời gian tới.