Sáng ngày 10.6.2020, tại phòng 322, nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Lý luận chính trị và Xã hội đã tổ chức seminar khoa học báo cáo kết quả Luận của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hạnh với nội dung: “Tiếp cận và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng tri thức truyền thống về nguồn gen ở Việt Nam: Thực thi pháp luật và cải cách trong tương lai”.

          Tại Seminar, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh trình bày khái quát kết quả luận án tiến sĩ đã được bảo vệ thành công ngày 30 tháng 1 năm 2020 tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản. Seminar đã tập trung khái quát những kết quả nghiên cứu chính của luận án: Đặc điểm tri thức truyền thống về nguồn gen, những phương thức bảo hộ tri thức truyền thống về nguồn gen tại Việt Nam; Thực tiễn chia sẻ lợi ích khi sử dụng tri thức truyền thống; hệ thống pháp luật bảo hộ tri thức truyền thống về nguồn gen; những vướng mắc phát sinh trong thực thi pháp luật; đề xuất một số kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong tiếp cận và chia sẻ lợi ích phát sinh từ sử dụng tri thức truyền thống về nguồn gen.

          Các giảng viên tham dự seminar đã có những trao đổi với báo cáo viên về các nội dung: khẳng định tính đa dạng trong tri thức truyền thống về nguồn gen tại Việt Nam, những nguyên nhân khiến cho bản quyền tri thức truyền thống chưa được bảo hộ như yếu tố văn hóa, truyền thống gia đình, tín ngưỡng, các yếu tố tự nhiện như khí hậu, thổ nhưỡng…

          Seminar là một diễn đàn để các giảng viên trong nhóm nghiên cứu nắm bắt được thực tiễn các phương thức bảo hộ tri thức truyền thống về nguồn gen tại Việt Nam, gợi mở hướng nghiên cứu trong tương lai.

          Một số hình ảnh tại buổi seminar

4

5

3

2

1