Sáng ngày 02.10.2020, tại phòng 322, nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Lý luận chính trị và Xã hội đã tổ chức seminar khoa học báo cáo kết quả Luận của tiến sĩ của thầy TS. Ngô Trung Thành và thầy TS. Dương Đức Đại.

          Tại Seminar, TS. Ngô Trung Thành đã trình bày kết quả luận án “Lao động nhập cư  trong các khu công nghiệp và di cư trở về - Nghiên cứu trường hợp tại Khu công nghiệp Quế Võ và Yên Phong, Bắc Ninh và xã Văn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa”. Seminar đã tập trung khái quát những kết quả nghiên cứu chính của luận án: Đặc điểm của người di cư, cuộc sống của người di cư tại khu công nghiệp, sự trở về của người di cư và các kiến nghị chính sách cho người di cư tại các khu công nghiệp.

          Trong buổi seminar, TS. Dương Đức Đại cũng đã trình bày kết quả luận án về  “Phát triển con người dựa trên sự mở rộng tự do lao động: Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam". Kết quả nghiên cứu tập trung phân tích lý thuyết về phát triển con người, quan niệm về tự do lao động. Từ đó, nghiên cứu chỉ ra việc đánh giá sự phát triển con người cần tính đến phương diện tự do lao động. Các chính sách phát triển con người cần hướng đến việc mở rộng sự tự do lao động cho mọi người bằng cách chú trọng tạo nhiều việc làm hơn là chỉ tập trung vào tạo ra của cải, và áp dụng các đổi mới trong quản lý nhân lực để nâng cao sự tự chủ lao động của người làm thuê. Đó là cơ sở để đạt được sự phát triển con người toàn diện.

          Các giảng viên tham dự seminar đã có những trao đổi với báo cáo viên về các nội dung: phương pháp nghiên cứu, cách thức nghiên cứu, các khái niệm liên quan, làm rõ hơn về nội dung và câu hỏi nghiên cứu.        

 Seminar là một diễn đàn để các giảng viên, sinh viên trong học viện hiểu rõ hơn về lao động di cư và các yếu tố đánh giá phát triển con người.

          Một số hình ảnh tại buổi seminar:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 
leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel