Ngày 25/12/2023, Khoa Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và công nghệ  để nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2023

Căn cứ theo kế hoạch Khoa học và công nghệ hàng năm của Học viện và Khoa, ngày 25/12/2023, tại phòng họp khoa Khoa học xã hội đã diễn  ra buổi Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2023, gồm các đề tài sau:

1.      Đề tài “Pháp luật về kiểm soát khai thác thương mại các loài động vật hoang dã tại Việt Nam” do sinh viên Trần Lê Thùy Linh (K65LKTA) làm trưởng nhóm, GVHD: TS. Vũ Văn Tuấn.

2.      Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập học phần Trết học Mác - Lênin của sinh viên   (Nghiên cứu trường hợp sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) do ThS. Đỗ Thị Hạnh làm chủ nhiệm đề tài.

3.      Đề tài “Nhận thức của nông dân về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội)” do ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên, TS. Trần Lê Thanh là Chủ tịch Hội đồng.

leftcenterrightdel
 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại buổi báo cáo, thay mặt các nhóm nghiên cứu, trưởng các nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Các nhóm trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng nghiệm thu, TS. Trần Lê Thanh – Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài của các nhóm có nội dung nghiên cứu phong phú, thiết thực, đồng thời các báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, cấu trúc và phương pháp trình bày.

Sau thời giam làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội đồng đề nghị các nhóm thực hiện đề tài tiếp tục sửa và nghiên cứu nâng cao nhằm hỗ trợ phục vụ công tác đào tạo của Khoa cũng như của Học viện và phát triển thành đề xuất đề tài khoa học công nghệ ở cấp cao hơn.

 

Linh Chi - Khoa KHXH