Tiếp nối thành công của chuỗi hội thảo về quản lí nhà nước đồng thời tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, công bố những nghiên cứu về bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong thời gian vừa qua, sáng ngày 23 tháng 12 năm 2023, nhóm nghiên cứu Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn, khoa Khoa học xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Bộ máy quản lí nhà nước về kinh tế ở Việt Nam”.

Hội thảo đã nhận được các nghiên cứu trong thời gian gần đây của nhiều giảng viên, nhà khoa học đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; khoa Khoa học xã hội - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tham dự hội thảo có sự tham gia của ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng khoa Khoa học xã hội; cùng với trên 30 đại biểu là các nhà khoa học, các giảng viên và các sinh viên. Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Trần Lê Thanh – Trưởng khoa Khoa học Xã hội, trưởng nhóm nghiên cứu đã khẳng định: Vai trò và nhu cầu tất yếu của việc hoàn thiện, đổi mới quản lí bộ máy quản lí trong bối cảnh hiện nay. Chính vì vậy, hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý, nhà khoa học cùng thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn từ đó gợi mở các giải pháp, góp phần đổi mới và  nâng cao hiệu quả quản lý  kinh tế của bộ máy quản lí.

      Tiến sĩ Trần Lê Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo

leftcenterrightdel
 

Sau phát biểu khai mạc, hội thảo đã trải qua hai phiên làm việc. Trong phiên thứu nhất, hội thảo đã nghe hai chuyên đề báo cáo. Báo cáo:Chủ trương đổi mới bộ máy quản lí về kinh tế trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại háo đất nước” do Th.S. Hà Thị Hồng Yến - giảng viên bộ môn Khoa học Chính trị trình bày; báo cáoQuy định của pháp luật hiện hành về tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội” được trình bày bởi T.S.Vũ Văn Tuấn - Giảng viên bộ môn Pháp luật. Trong phiên thứ 2, Hội thảo tiếp tục với hai báo cáo: “Bộ máy quản lí của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam” do Th.S. Hà Thị Yến – Giảng viên bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học trình bày; báo cáo “Phát huy vai trò của Uỷ ban quản lí nhà nước tại doanh nghiệp “ của Th.S. trần Khánh Dư – Bộ môn Khoa học Chính trị.

                     Th.S. Hà Thị Hồng Yến trình bày tham luận

leftcenterrightdel
 

T.S. Vũ Văn Tuấn trình bày tại Hội thảo

leftcenterrightdel
 

 Tại Hội thảo các đại biểu, các nhà khoa học đã trao đổi sôi nổi. Trong đó,  tập trung vào nhiều vấn đề lí luận và thực tiễn về bộ máy  quản lí kinh tế  cũng như vai trò quản lí kinh tế của các cơ quan cả ở Trung ương và địa phương: Những Nghị quyết của Đảng về đối mới bộ máy quản lí kinh tế đã mang lại tác động trong thực tiễn; những hạn chế trong tổ chức bộ máy quản lí kinh tế; giải pháp khắc phục những hạn chế để tăng cường hiệu quả quản lí đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những giải pháp nâng cao năng lực quản lí, phát huy hiệu quả kinh tế tại các doanh nghiệp nhà nước. Vai trò của các cơ quan như: Uỷ ban quản lí vốn nhà nước, các tổ chức chuyên trách trong quản lí, phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Những điểm đặc thù  trong quy định của pháp luật đối với công tác tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội với tư cách là thủ đô của đất nước; Sự khác biệt của Luật thủ đô Việt Nam với luật thành phố, bang của một số quốc gia trên thế giới…

Hội thảo đã đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về cả các vấn đề lý luận và thực tiễn đối với bộ máy quản lí nhà nước về kinh tế tại Việt Nam; góp phần gợi mở nhiều vẫn đề về thể chế, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước cũng như cách thức tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong thực tiễn quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.

Một số hình ảnh thảo luận tại hội thảo

leftcenterrightdel
 

Các đại biểu tham gia thảo luận

leftcenterrightdel
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Nhóm nghiên cứu Chính sách và Phát triển nông thôn - Khoa Khoa học xã hội