THÔNG BÁO

(V/v hoàn thành thủ tục ra trường cho sinh viên công nhận tốt nghiệp tháng 10/2022)

 

Theo kế hoạch đã thông báo, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 10/2022 vào ngày 12/01/2023, tại Hội trường C và Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (ND207) nhưng hiện nay do số sinh viên chưa hoàn thành thủ tục ra trường (Danh sách kèm theo) còn rất nhiều do vậy Học viện thông báo sinh viên chưa hoàn thành thủ tục ra trường cần hoàn thiện thủ tục và thanh toán các khoản nợ đối với các đơn vị trong Học viện trước 16h00 ngày 11/01/2023. Sau thời gian trên nếu sinh viên chưa hoàn thành thủ tục và thanh toán các khoản nợ sẽ không được trao bằng.

Sáng thứ năm ngày 12/01/2023 – Hội trường C:

* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân của các Khoa dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

- Du lịch và ngoại ngữ

- Công nghệ thông tin

- Kinh tế và PTNT

- Cơ điện

- Công nghệ thực phẩm

- Tài nguyên và môi trường

- Công nghệ sinh học

06 sv

29 sv

82 sv

85 sv

227 sv

63 sv

97 sv

 

Chiều thứ năm ngày 12/01/2023 – Hội trường A:

* 13h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân và tân bác sĩ thú y của các Khoa dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

- Khoa học xã hội

- Nông học

- Thú y

- Kế toán và QTKD

- Chăn nuôi

- Thủy sản

06 sv

135 sv

230 sv

153 sv

63 sv

13 sv

Đối với các sinh viên đã hoàn thiện các thủ tục trên nếu có nhu cầu cần nhận bằng trước có thể nhận bằng trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo (bàn số 7 - P121 Nhà hành chính).

Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 7 - P121 Nhà hành chính) vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.