Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Khoa học xã hội thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau:

1. Điều kiện được làm KLTN:

- Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm TBTL>=2.0 

- Đối với sinh viên đến thời điểm xét chỉ còn duy nhất khóa luận tốt nghiệp thì điểm TBTL>=1.95

2. Quy trình đăng ký

- Sinh viên đủ điều kiện đề nghị điền thông tin đăng kí theo Link

- Thời hạn đăng kí: đến hết ngày 19/11/2023

- Khoa sẽ gửi danh sách lên BQLĐT và BQLĐT sẽ kiểm tra, đăng ký.

Mọi thắc mắc SV liên hệ trực tiếp cô Trang

Lưu ý: Sinh viên làm khóa luận chỉ được phép đăng kí tối đa 16 TC trong học kì (tính cả học phần KLTN)