Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Khoa học xã hội thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau:

1. Điều kiện được làm KLTN:

- Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm TBTL>=2.0 

- Đối với sinh viên đến thời điểm xét chỉ còn duy nhất khóa luận tốt nghiệp thì điểm TBTL>=1.95

2. Quy trình đăng ký

- Sinh viên đủ điều kiện đề nghị nôp đơn đăng kí đề tài KLTN (Theo mẫu trên web khoa) cho cô Trang đến hết ngày 5/2/2024 qua email nmtrang@vnua.edu.vn

- Khoa sẽ gửi danh sách lên BQLĐT và BQLĐT sẽ kiểm tra, đăng ký.