Sinh viên trong diện cảnh báo thôi học, liên thông, hệ vừa làm vừa học cần dùng email chính thống định danh của Học viện cung cấp (theo cú pháp [MÃ SINH VIÊN]@sv.vnua.edu.vn) trên https://outlook.office.com/ để gửi yêu cầu học lớp đặc biệt.

LƯU Ý:

1. Chỉ các sinh viên (SV) thuộc các nhóm đối tượng theo Thông báo của Ban QLĐT được xem xét mở lớp và chỉ được điền Phiếu này 1 lần trong học kỳ (SV còn thiếu 1 HP duy nhất trong CTĐT trực tiếp nộp hồ sơ tại bàn cô Soi - Bàn 12, Ban QLĐT).

2. Khi có nhiều SV cùng đăng ký 1 học phần (HP), Ban QLĐT sẽ tổ chức lớp ghép; khi đó, lớp ghép được ưu tiên trong bố trí xếp lớp.

 3. Hàng tuần, Ban QLĐT tổng hợp nguyện vọng để xếp lớp hoặc lớp ghép (nếu có); thông báo bằng email lịch kiểm tra điều kiện và làm thủ tục mở lớp; quy trình mở lớp như sau:

a) Theo lịch hẹn, SV hoặc nhóm SV xuất trình email thông báo và hồ sơ đề nghị mở lớp theo Thông báo tại Bàn 7 (thứ Ba) hoặc Bàn 4 (thứ Năm) Ban QLĐT để được cấp Giấy Báo mở lớp đặc biệt (Nếu SV không đến theo lịch hẹn, SV phải đăng ký nguyện. b) Liên hệ với Bộ môn phụ trách học phần để được phân công giảng viên phục trách và sắp xếp TKB;

c) Nộp học phí tại Ban Tài chính kế toán (P108 - Nhà HC);

d) Nộp lại toàn bộ giấy tờ về Ban QLĐT;

đ) Thực hiện việc học tập theo TKB và các quy định có liên quan của Học viện.

4. Sinh viên được đăng ký tổng số tín chỉ trong học kỳ theo quy định dạy và học của Học viện ban hành theo quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/16 (≤ 25 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên không làm KLTN và ≤ 16 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên đang làm KLTN)

5. Không đăng ký lịch học buổi tối.

Các bước cụ thể như sau:

1.     Tải và cài đặt APP Microsoft Outlook: Organize Your Email & Calendar từ CH PLAY;

2.     Kích hoạt tài khoản MS Outlook theo Username và Passwords do Tổ Quản trị mạng Học viện cung cấp (Liên hệ thầy Tuấn P2.15 - Nhà hành chính; ĐT: 0834-788-478 nếu cần hỗ trợ)

3.     Tải và cài đặt APP một phần mềm đọc mã QR (ví dụ: QR & Barcode Scanner: Gamma Play)  trên CH PLAY;

4. Nhấp vào SEND EMAIL để lựa chọn phương án xử lý sau khi quét mã QR;

 

 undefined

 

5. Lựa chọn APP Outlook để gửi email;

 

6. Điền thông tin theo yêu cầu vào nội dung email và ấn nút SEND. Kiểm tra lại để chắc chắn rằng email đã được gửi thành công đến địa chỉ cần gửi trong thư mục SENT của MS Outlook.

 

 

 

Lưu ý: Hệ thống chỉ chấp nhận email chính thống định danh do Học viện cung cấp (theo cú pháp [MÃ SINH VIÊN]@sv.vnua.edu.vn) và được nhận trong thời gian quy định.