Khoa Khoa học xã hội thông báo điểm rèn luyện sinh viên học kì 2 năm 2022-2023

Yêu cầu: Sinh viên kiểm tra, rà soát

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiêp cô Trang đến hết ngày 14/10/2023

Chi tiết xem tại Đây