HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 69/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình 2020 KDB Global Leadership Program

– ĐH Kongju National University – Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Kongju (Kongju National University ,  www.kongju.ac.krwww.kdbleader.com) – Hàn Quốc thông báo tuyển sinh chương trình 2020 KDB Global Leadership Program (poster kèm theo). Đây là một chương trình đào tạo ngắn hạn độc lập, được bắt đầu mở từ năm 2012 do KDB Bank&Foundation (www.kdb.co.kr, www.foundation.kdb.co.kr) chủ quản và  ĐHQG Kongju tổ chức đào tạo. Trong năm 2020, ĐHQG Kongju chuyển sang hình thức đào tạo từ xa để hạn chế rủi ro từ dịch bệnh COVID-19.

2. Hỗ trợ:

- Học viên được lựa chọn sẽ được ưu tiên đào tạo miễn học phí tại Hàn Quốc cho chương trình đào tạo theo diện mời năm 2021;

- Học viên được cung cấp tài liệu học tập, đồ lưu niệm, quà tặng và các trang bị hỗ trợ phòng tránh COVID-19;

- Học bổng được cấp phát cho học viên trúng tuyển nhập học ĐHQG Kongju (*50% phí nhập học);

- Học bổng được cấp phát cho học viên đạt danh hiệu “excellent trainee”.

3. Thời lượng đào tạo: 10 tuần (21/10/2020 – 29/12/2020).

4. Đối tượng dự tuyển: Sinh viên đại học, sau đại học đang học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

5. Thời hạn dự tuyển:  04/10/2020.

6. Hồ sơ dự tuyển:

Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến cho ĐHQG Kongju tại https://www.kdbleader.com/english và gửi hồ sơ dự tuyển scan cho Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần):

- Đơn dự tuyển trực tuyến (sử dụng mẫu trực tuyến tại website trên);

- Thư giới thiệu bản thân, kế hoạch học tập (sử dụng mẫu trực tuyến tại website trên);

- Chứng nhận nhập học và bảng điểm do Ban Quản lý đào tạo cấp (bằng tiếng Anh hoặc dịch chứng thực sang tiếng Anh);

- Thư giới thiệu;

- Bản sao hộ chiếu;

- Bản sao chứng nhận người Hàn ở hải ngoại (dành riêng cho trường hợp người Hàn Quốc ở hải ngoại).

7. Liên hệ giải đáp thông tin: Director Hong Yun-kee, email: rokbong@kongju.ac.kr, tel: +82-41-850 6037.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên, cán bộ (đang học tập bậc đại học, sau đại học) quan tâm đăng ký dự tuyển./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Việt Long