Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp.

Khoa Khoa học xã hội thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau:

1. Điều kiện được làm KLTN:

- Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm TBTL>=2.0 

- Đối với sinh viên đến thời điểm xét chỉ còn duy nhất khóa luận tốt nghiệp thì điểm TBTL>=1.95

2. Quy trình đăng ký

Bước 1: Sinh viên liên hệ GVHD cô Nguyễn Thị Thu Hà - 0944249900 để lựa chọn đề tài.

Bước 2: Sinh viên nộp Đơn đăng ký đề tài KLTN (Theo mẫu: https://xahoi.vnua.edu.vn/dao-tao/mau-van-ban)  cho cô Trang qua email nguyentrang.290991@gmail.com trước ngày 15/09/2021. Sau đó Khoa sẽ gửi danh sách lên BQLĐT và BQLĐT sẽ kiểm tra, đăng ký.

Bước 3: Khoa sẽ thông báo danh sách sinh viên đăng kí đến cho GVHD. Sinh viên theo dõi các thông tin về KLTN sẽ được thông báo trên website của Khoa.