Căn cứ Thông báo Số 713/HVN-CTCT&CTSV ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc triển khai cho sinh viên đăng ký tiêm vắc xin Covid-19
Để bảo vệ sức khoẻ cho người học trở về Học viện học tập trực tiếp và nâng cao miễn dịch trong cộng đồng, đồng thời có phương án chủ động trong việc chuẩn bị vắc xin tiêm phòng, Học viện yêu cầu tất cả sinh viên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ vắc xin (3 mũi) thực hiện đăng ký tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 theo đường link sau:
https://forms.office.com/r/fTSwBBcmy0 
Thời gian đăng ký: từ ngày 29/04/2022 đến hết ngày 10/05/2022.
Thông tin chi tiết về công tác đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 vui lòng liên hệ: Trạm Y tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Bs. Hoàng Thị Liễu – Phó Trạm trưởng, SĐT: 0983.846.628)