Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-HVN ngày 29/04/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ.

Căn cứ đề nghị của Trưởng các Khoa thuộc Học viện.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 66 như sau:

STT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Chỉ tiêu

Đối tượng xét tuyển

1

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

47

Sinh viên các lớp Khoa học cây trồng khóa 66

2

Chọn giống cây trồng

47

3

Khoa học cây dược liệu

47

4

Chăn nuôi

Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi

7

Sinh viên các lớp Chăn nuôi khóa 66

5

Khoa học vật nuôi

12

6

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

20

Sinh viên các lớp Kỹ thuật điện khóa 66

7

Điện công nghiệp

13

8

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

240

Sinh viên các lớp Công nghệ thông tin khóa 66

9

Công nghệ phần mềm

240

10

Hệ thống thông tin

86

11

An toàn thông tin

86

12

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

345

Sinh viên các lớp Công nghệ thực phẩm khóa 66

13

Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm

70

14

Kế toán

Kế toán kiểm toán

300

Sinh viên các lớp Kế toán khóa 66

15

Kế toán

499

16

Kinh tế

Kinh tế

128

Sinh viên các lớp Kinh tế khóa 66

17

Kinh tế phát triển

35

18

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

30

Sinh viên các lớp Kinh tế đầu tư khóa 66

19

Kế hoạch và đầu tư

25

20

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

300

Sinh viên các lớp Quản trị kinh doanh khóa 66

21

Quản trị marketing

200

22

Quản trị tài chính

148

 

Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2021-2022 để xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào học chuyên ngành đã đăng ký theo nguyện vọng 1 sẽ được xét đến các nguyện vọng tiếp theo.

Giám đốc Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Ban cán sự các lớp có đối tượng xét tuyển nêu trên phổ biến thông báo này để sinh viên lựa chọn học một trong các chuyên ngành đã nêu, sinh viên viết phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và nộp online tại đây.

Thời gian đăng ký: Từ 14/03/2022 đến 01/04/2022.