THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021-2022

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì II, năm học 2021 - 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Học phí thu Đợt 2:

- Học viện thu toàn bộ học phí còn lại của học kì (bao gồm cả số nợ cũ, nếu có). Trường hợp SV/HV đăng kí bổ sung cần nộp bổ sung vào tài khoản đủ học phí của các học phần đã đăng kí.

          - Các đối tượng SV thuộc diện được miễn, giảm học phí và SV diện cử tuyển vẫn thực hiện nộp học phí, Học viện sẽ trả lại học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc các địa phương.

2. Lịch thu tiền:

- Học viện thu tiền học phí Đợt 2 trong khoảng thời gian từ ngày 26/04/2022 đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022. Sau thời hạn trên, SV/HV chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần Đợt 2 của học kì II, năm học 2021 - 2022; không được đăng ký các học phần của học kì tiếp theo; và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

3. Hình thức thu học phí: Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của SV/HV sinh viên mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho SV/HV khi nhập học).

4. Các vấn đề cần lưu ý: SV/HV cần phải đọc kỹ hướng dẫn nộp học phí (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này) để tránh các trường hợp không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần, hoặc không được đăng ký các học phần của học kì tiếp theo, hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Học viện đề nghị tất cả SV/HV nghiêm túc thực hiện Thông báo này.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

(Kèm Thông báo số 695/HVN-TCKT ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo thu tiền học phí Đợt 2, học kỳ II, năm học 2021 – 2022)

 

 1/ Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản cá nhân: SV/HV kiểm tra tổng số học phí phải nộp trong học kỳ của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí/nhập mã SV/HV).

Lưu ý:

- Sau mỗi đợt đăng ký bổ sung theo thông báo của Học viện, SV/HV cần kiểm tra lại học phí và nộp tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Vietinbank theo mức thu học phí của Đợt 2 được xác định như ở Mục 1 của thông báo.

- Học phí thông báo tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí/nhập mã SV/HV) chưa bao gồm học phí của các học phần kỹ năng mềm và ngoại ngữ tăng cường (nếu SV có đăng ký trong kỳ) do Trung tâm Kỹ năng mềm, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thông báo thu qua tài khoản. Do vậy, để hoàn thành việc nộp học phí, ngoài việc nộp học phí Đợt 1, SV phải nộp thêm học phí của các học phần kỹ năng mềm và ngoại ngữ tăng cường (nếu có).

- Nhà trường thực hiện thu tiền BHYT sinh viên thuộc diện phải mua thẻ BHYT, căn cứ vào thông báo thu BHYT của Ban CTCT&CTSV, SV nộp tiền BHYT vào tài khoản để đảm bảo việc nộp học phí trong kỳ được hoàn tất theo đúng quy định.

 

2/ Kiểm tra thông tin tài khoản cá nhân để đóng học phí: SV/HV kiểm tra thông tin tài khoản đã được mở tại Ngân hàng Vietinbank để nộp học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (Tên đăng nhập/Mật khẩu/Đăng nhập).

Lưu ý:

- Những SV/HV mà thông tin tài khoản ĐÃ hiện diện, cần kiểm tra tính chính xác thông tin tài khoản của mình và nộp tiền học phí vào tài khoản này.

- Những SV/HV mà thông tin tài khoản CHƯA hiện diện (Học viện chưa cập nhật được thông tin tài khoản của SV/HV), đề nghị SV/HV thực hiện mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương. Sau khi mở tài khoản thành công, SV/HV cung cấp thông tin tài khoản cho Ban Tài chính và Kế toán của Học viện (Bàn 1, Phòng 108, nhà Hành chính hoặc tại địa chỉ email nttdung@vnua.edu.vn ), hoàn thành trước ngày 05/05/2022.

 

3/ Nộp tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng VietinBank: Trong khoảng thời gian trên từ ngày 26/04/2022 đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022, SV/HV nộp/chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng VietinBank để Học viện thực hiện thu tiền học phí. Học viện thực hiện thu học phí Đợt 2 vào một lần duy nhất.

Lưu ý:

- Điều kiện để thu được học phí qua tài khoản là tài khoản cá nhân của SV/HV mở tại Ngân hàng VietinBank phải có số dư tối thiểu như sau:

Số tiền tối thiểu trong tài khoản

=

Số tiền học phí phải đóng Đợt 2

+

Số tiền duy trì tài khoản (*)

            Ghi chú: (*) Số tiền duy trì tài khoản phải ≥ 50.000 đồng. Trước hạn nộp học phí, SV/HV cần phải kiểm tra số tiền tối thiểu trong tài khoản để đảm bảo hoàn thành học phí đúng quy định của Học viện.

            - Trực tiếp SV/HV hoặc người nhà SV/HV có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào tài khoản mở tại Ngân hàng Vietinbank. Giao dịch nộp tiền vào tài khoản có thể thực hiện tại điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank... Đối với giao dịch chuyển tiền từ các ngân hàng ngoài hệ thống của Ngân hàng Vietinbank, SV/HV cần lưu ý thời gian chuyển tiền từ các quầy giao dịch, qua bưu điện,... để tránh việc tiền chuyển đến tài khoản của SV/HV bị quá thời hạn thu học phí theo quy định.

 

4/ Cách thức tra cứu kết quả thu học phí

Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng SV tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất việc nộp học phí của mình, SV có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://www.daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã SV/HV). SV/HV cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của mình.

 

5/ Mức học phí thực hiện trong năm học 2021-2022

- Mức học phí trong năm học 2021-2022 của từng ngành học không thay đổi so với năm học 2020-2021, vẫn thực hiện theo Quyết định số 3108/QĐ-HVN ngày 28/08/2020 quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Đối với sinh viên học các ngành Thương mại điện tử, Kinh tế số, mức thu học phí thực hiện theo Quyết định số 4145/QĐ-HVN ngày 27/08/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung mức học phí năm học 2021-2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).