Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học.

Trung tâm Tin học thông báo danh sách những sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học K62&K63 (𝘿𝙖𝙣𝙝 𝙨𝙖́𝙘𝙝 𝙘𝙖̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙩 đ𝙚̂́𝙣 23/03/2022).

🆘  🆘 𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́:   - Để đạt Chuẩn đầu ra Tin học các bạn sinh viên bắt buộc phải đạt 2 mức: Chuẩn đầu ra Tin học mức cơ bản và Chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành.               

                    - Sinh viên đánh dấu “X” là đã đạt 1 trong 2 mức

Sinh viên tra cứu thông tin theo danh sách:

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗖𝗵𝗮̆𝗻 𝗻𝘂𝗼̂𝗶: https://by.com.vn/e37XDZ

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗖𝗼̛ - đ𝗶𝗲̣̂𝗻: https://by.com.vn/xWBxL8

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗵𝗼̣𝗰: https://by.com.vn/XmlbS0

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: https://by.com.vn/v3kE9K

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗞𝗲̂́ 𝘁𝗼𝗮́𝗻 & 𝗤𝗧𝗞𝗗: https://by.com.vn/yG5bGz

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗞𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘅𝗮̃ 𝗵𝗼̣̂𝗶: https://by.com.vn/cxS54O

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗞𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗲̂́ & 𝗣𝗧𝗡𝗧: https://by.com.vn/bQK9Ut

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗡𝗼̂𝗻𝗴 𝗵𝗼̣𝗰: https://by.com.vn/9YN70w

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗦𝘂̛ 𝗽𝗵𝗮̣𝗺 & 𝗡𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛̃: https://by.com.vn/FhVlAu

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗧𝗮̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 & 𝗠𝗼̂𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴: https://by.com.vn/5qNz33

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂́ 𝘆: https://by.com.vn/QJJhIA

👉 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂̉𝘆 𝘀𝗮̉𝗻: https://by.com.vn/Pt4SxW

👉 👉  𝗗𝗮𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗞𝟲𝟮&𝗞𝟲𝟯 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 đ𝗮̣𝘁 𝗖Đ𝗥 𝗧𝗶𝗻 𝗵𝗼̣𝗰: https://by.com.vn/sLGfIj

======================

Mọi thắc vui lòng liên hệ: 

📞 Hotline: 0388.312.226

📞 Hotline: 0961.174.239

📧 Inbox: m.me//vitc.vnua

🌎 Web: https://vitc.edu.vn/

📍 P306, Khu làm việc của các Khoa, Viện, TT – HVNNVN