BỘ MÔN PHÁP LUẬT 20 NĂM PHÁT TRIỂN

ANH KI NIEM THANH LẠP BO MON 1

Bộ môn Pháp luật thuộc được thành lập vào đầu năm học 1999 – 2000, ngày 7 tháng 9 năm 1999, Bộ môn nay thuộc khoa Lý luận chính trị và Xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tại thời điểm thành lập, Bộ môn có 05 thành viên đang tham gia công tác tại các Khoa Mác – Lênin, Kinh tế và Phát triển nông thôn và Khoa Quản lý đất đai. Các thành viên ban đầu gồm: Trịnh Thị Ngọc Anh, Lê Văn Bình, Thái Anh Hùng, Nguyễn Thị Ngân, Vũ Văn Tuấn. Trong quá trình phát triển, một số thành viên Bộ môn chuyển công tác như thầy Thái Anh Hùng về Văn phòng Trung ương Đảng; thầy Lê Văn Bình về Văn Phòng Quốc Hội; cô Nguyễn Thị Thủy về Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tại T.P Hồ Chí Minh. Cùng với quá trình tuyển dụng, hiện nay bộ môn Pháp luật có 08 thành viên gồm: Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Ngân, Trịnh Thị Ngọc Anh, Phạm Vân Anh, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Tô Thái Hà, Đỗ Thị Kim Hương và Lê Thị Yến. Các thành viên Bộ môn có trình độ thạc sĩ luật học, 01 thành viên có trình độ tiến sĩ luật học, 02 thành viên đào tạo thạc sĩ luật học tại các nước có trình độ tiên tiến trên thế giới là Nhật Bạn và Hoa Kỳ, 01 thành viên đang đào tạo nghiên cứu sinh tại nước ngoài; 01thành viên có trình độ thạc sĩ thứ 2 là thạc sĩ kinh tế.

            Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của bộ môn Pháp luật là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong công tác giảng dạy, Bộ môn Pháp luật phụ trách môn Pháp luật đại cương thuộc tất cả các chương trình đào tạo đại học và cao đẳng của Học viện. Đối với ngành Xã hội học do Khoa Lý luận chính trị và Xã hội quản lý, bộ môn Pháp luật phụ trách các môn học Chính sách xã hội, An sinh xã hội và Quan hệ pháp luật đất đai tại Việt Nam. Đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học khác trong Học viện, bộ môn phụ trách giảng dạy các môn: Luật đất đai, Luật Môi trường, Luật Kinh tế. Gần đây, cùng với quá trình đa ngành, đa lĩnh vực hóa của Học viện, nhiều ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học mới được mở ra, cùng với quá trình ấy, nhiều môn học Luật mới được Bộ môn xây dựng và phụ trách như môn: Luật Kinh doanh, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật lao động, Luật Xây dựng, Luật Xây dựng và nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Cũng trong quá trình đó, một số môn Luật, có tính chất luật bị loại bỏ khỏi các chương trình đào tạo bậc đại học hoặc chuyển thành môn tự chọn như môn: Luật Kiểm toán, kế toán, Xã hội học về khoa học và công nghệ, Quản lý hành chính nhà nước. Ngoài ra, bộ môn Pháp luật còn phụ trách môn học có tính chất Luật như môn Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo và tham gia giảng dạy môn học Luật, có tính chất luật như môn: Luật Sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ…Về nguyên cứu khoa học, bộ môn Pháp luật và thành viên bộ môn đã tham gia 01 đề tài trọng điểm cấp bộ; chủ trì 03 và tham gia tham gia 07 đề tài cấp bộ, 02 đề tài cấp tỉnh; chủ trì và tham gia 29 đề tài cấp trường; công bố 01 bài báo bằng tiếng Anh, 10 bài báo trên các tạp chi khoa học trong nước, 05 tham luận Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, gần 70 tham luận Hội thảo khoa học cấp Học viện; chủ trì biên soạn và xuất bản 02 Giáo trình môn Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế, 02 Bài giảng môn học Luật Đất đai, Luật Môi trường; tham gia biên soạn và xuất bản, tái bản 07 đầu sách môn Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế và 08 tài liệu phục vụ học tập khác.

Trong quá trình phát triển và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm gần đây bộ môn có một số thuận lợi cơ bản là: Đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy đáp ứng được yêu cầu giảng dạy bậc đại học, tâm huyết với nghề, dám đổi mới, sáng tạo trong công tác; cơ bản số môn học, chương trình giảng dạy tương đối định; phương pháp giảng dạy tích cực được áp dụng; phương thức đánh giá kết quả học tập của người học và ngân hàng câu hỏi ổn định; Ý thức, thái độ đối với hoạt động nghiên cứu của giảng viên dần được nâng cao; các thành viên tiên phong trong một số hoạt động khoa học, hoạt động khoa học mới. Bên cạnh đó, Bộ môn gặp phải một số khó khăn cơ bản như: Chưa có thành viên có học hàm, số thành viên có học vị cao còn ít, chưa có thành viên có uy tín trong giới khoa học chuyên môn; Xây dựng các môn học mới cho các ngành, chuyên ngành đào tạo mới của Học viện nên giảng viên phụ trách nhiều môn học; Quá trình cải cách quản lý (báo điểm cho sinh viên...), xây dựng đề cương môn học theo chuẩn đầu ra... tạo thêm nhiều hoạt động của giảng viên hơn; Pháp luật pháp thường xuyên sửa đổi, bổ sung nên hoạt động biên soạn, cập nhật, bổ sung nội dung giảng dạy thường xuyên phải thực hiện, tài liệu giảng dạy chuẩn là giáo trình còn thiếu hoặc lạc hậu; Năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên còn yếu, các hoạt động nghiên cứu chất lượng cao chưa phát triển, kết quả nghiên cứu có chất lượng chưa cao, định hướng nghiên cứu chưa rõ ràng.

           Sau 20 năm xây dựng, cùng với quá trình phát triển của Khoa và Học viện, bộ môn Pháp luật đang phát triển theo hướng: (1) Về đào tạo sẽ thực hiện đổi mới và cập nhật nội dung giảng dạy nhằm cung cấp cho người học những kiến thức pháp luật cơ bản và mới nhất, đáp ứng kịp thời nhu cầu theo sự phát triển của xã hội; đội ngũ giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; chủ động áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học và hiện đại phù hợp với quy chế học theo tín chỉ và yêu cầu giảng dạy bậc đại học trong điều kiện đối mới toàn diện và cơ bản về giáo dục; thực hiện việc mở ngành học mới là ngành Luật Kinh doanh theo hướng ứng dụng; (2) Về nghiên cứu khoa học sẽ thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề cấp thiết trong thực tiễn, đặc biệt là các vấn đề nằm trong lĩnh vực chuyên môn như tham vấn chính sách về đất đai, môi trường, kinh tế, sở hữu trí tuệ gắn với nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đẩy mạnh trao đổi, phối hợp hoạt động khoa học với các đơn vị trong Học viện; giữ vững và phát huy những mối liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước; kết nối quan hệ với các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu                                                               ANH KI NIEM THANH LẠP BO MON 2                                                                                                         Bộ môn Pháp luật

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm

Thống kê truy cập

3025831
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
289
248
2014
3017489
13353
9840
3025831
IP của bạn: 3.233.215.231
Hôm nay là: 2020-02-29