THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Học viện Nông nghiệp Việt Nam- mã trường HVN (tên trước đây là trường Đại học Nông nghiệp I) là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đa ngành, đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Học viện dự kiến tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (khoá 64) với 5.996 chỉ tiêu (Phụ lục 1) cho 44 ngành đào tạo bao gồm các chương trình đào tạo tiêu chuẩn, chương trình đào tạo tiến tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE), xét tuyển theo 03 phương thức: (i) Xét tuyển thẳng; (ii) Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông (THPT), hoặc kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; (iii) Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NGÀNH XÉT TUYỂN

   1. Đối tượng xét tuyển là những người đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

   2. Ngành / nhóm ngành xét tuyển

Học viện xét tuyển theo 8 nhóm ngành tương ứng với 44 ngành đào tạo, bao gồm 76 chuyên ngành đào tạo (Phụ lục 1). Học viện có các chương trình đào tạo bằng kép với nhiều ưu đãi cho sinh viên và được cấp 2 bằng đại học chính quy.

II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. PHƯƠNG THC 1: Xét tuyển thẳng

Tiêu chí xét tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chí xét tuyển thẳng của HVN (Ưu tiên xét tuyển thẳng từ tiêu chí số (1) trở đi): Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và các năm trở về trước, đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

(1) Tham gia đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế gồm Olympic, khoa học và kỹ thuật; thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố;

(2) Học lực đạt loại giỏi ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS  ≥  4.5 / TOEFL PBT ≥ 450 / TOEFL CBT  ≥ 133 / TOEFL iBT ≥ 45 / TOEIC ≥ 450;

(3) Học lực đạt loại giỏi từ 3 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT;

(4) Người nước ngoài/Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

(5) Người có bằng đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên.

(6) Học lực đạt loại khá từ 4 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT. Ưu tiên hồ sơ xác nhận nhập học / nhập học sớm đến khi hết chỉ tiêu tuyển thẳng.

(7) Điểm trung bình tiếng Anh của 3 học kỳ đạt từ 7 điểm trở lên tại các trường THPT và đạt học lực lớp 11 hoặc lớp 12 từ loại khá trở lên được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của HVN.

 (8) Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp chỉ tuyển thẳng đối với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 tại các trường THPT.

2. PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT hoặc kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (Xét học bạ)

a) Điều kiện xét tuyển:

   Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với đợt xét tuyển 1 và 2) và cả năm lớp 12 (đối với đợt xét tuyển 3) theo thang điểm 10 của 3 môn thi có hệ số môn chính theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm trung bình chung toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học theo thang điểm 10 nhân hệ số 4, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21,5 điểm trở lên.

b) Cách tính điểm xét tuyển:

* Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT: 

Điểm xét tuyển = (ĐTBcn môn chính x 2) + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Môn chính của từng tổ hợp xét tuyển được tương ứng với từng ngành đào tạo được xác định tại Phụ lục 1.

* Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, hoặc đại học:

Điểm xét tuyển = (Điểm TBC toàn khoá 4) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm ưu tiên:

- Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. Điểm ưu tiên theo khu vực không áp dụng đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Ngoài ra, Học viện có điểm ưu tiên đối với các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau đây:

1.  Điểm trung bình chung môn công nghệ năm lớp 10 hoặc lớp 11 hoặc lớp 12 đạt từ 8,0 đến dưới 9,0 được cộng 0,25 điểm và đạt từ 9,0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Không áp dụng ưu tiên này đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học để xét tuyển.

2.  Tham gia các cuộc thi do Học viện tổ chức được cộng từ 0,5 đến 1,25 điểm (chi tiết tại bảng 1). Thí sinh chỉ được cộng một lần với điểm ưu tiên cao nhất nếu tham gia nhiều đợt thi / cuộc thi do Học viện trong năm 2019.

Bảng 1. Điểm ưu tiên xét tuyển của HVN

STT

Điểm kết quả cuộc thi

(tối đa 100 điểm)

Điểm cộng

1

Từ 60 đến dưới 70

0,50

2

Từ 70 đến dưới 80

0,75

3

Từ 80 đến dưới 90

1,00

4

Từ 90 trở lên

1,25

Điểm ưu tiên này được cộng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh khi tham gia xét tuyển đại học tại Học viện

c)  Nguyên tắc xét tuyển

Mỗi thí sinh được đăng kí 2 nguyện vọng (NV) tương ứng 2 ngành[4] đào tạo và được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2.

Thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển theo mức từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu hoặc chỉ tiêu còn lại của từng nhóm ngành của phương thức này. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo môn chính được quy định ở mục 2 điểm b của Thông báo này.

Nếu không trúng tuyển NV1 và NV2 nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển vào nhóm ngành / Học viện thì thí sinh sẽ được xét tuyển tiếp vào các ngành đào tạo khác còn chỉ tiêu tuyển sinh theo nguyện vọng của thí sinh.

Điểm xét tuyển được làm tròn đến 0,25. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm.

3. PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (theo quy định và lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Điều kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 có hệ số theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

b) Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (ĐTBcn môn chính x 2) + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Môn chính của từng tổ hợp xét tuyển được tương ứng với từng ngành đào tạo được xác định tại Phụ lục 1.

* Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

III. THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN CỦA PHƯƠNG THỨC 1 & 2

1.  Thời gian xét tuyển dự kiến: Học viện dự kiến xét tuyển theo 3 đợt như sau:

Bảng 2. Khung thời gian xét tuyển của phương thức 1 & 2

Đợt

Nhận hồ sơ

xét tuyển

Thông báo kết quả xét tuyển

Đợt 1

10/01 - 28/02/2019

05/03/2019

Đợt 2

01/03 – 02/05/2019

06/05/2019

Đợt 3

03/05 - 10/07/2019

15/07/2019

Học viện sẽ công bố thời gian xác nhận nhập học / nhập học đối với thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển tại Giấy báo trúng tuyển và nhập học, đồng thời đăng tải thông tin trên website: www.vnua.edu.vn và https://tuyensinh.vnua.edu.vn

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ được nhập học sau khi trúng tuyển. Học viện sẽ tổ chức lớp học cho sinh viên ngay sau khi nhập học nếu số lượng đạt 15 sinh viên / ngành trở lên.

2.  H sơ xét tuyn

Thí sinh viết vào Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến theo mẫu của HVN. Học viện sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký với hồ sơ gốc của thí sinh khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

* Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT:

- PHIẾU 1-1: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 và 2 năm 2019 (Phụ lục 2)

PHIẾU 1-2: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 3 năm 2019 (Phụ lục 3)

* Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học:

PHIẾU 02: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019 (Phụ lục 4)

3.  Cách thc np h sơ

Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau:

+ Trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/nop-ho-so-xet-tuyen-truc-tuyen/

+ Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính);

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

IV. THÔNG TIN VỀ LỆ PHÍ, HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

1.  Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng

2.  Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Nhóm ngành

Mức học phí hiện tại (triệu đồng/năm)

Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản

9,58

Nhóm ngành KHXH và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, QTKD, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, …)

9,95

Kỹ thuật và Công nghệ (CNSH, CNSTH, CNTT, Cơ điện, Môi trường…)

11,85

Ngành CNTP

12,20

Thú y

14,72

Ghi chú: Học phí các năm tới sẽ theo lộ trình và quy định của Nhà nước (theo Nghị định 86).

3. Thông tin hc bng

Học viện có nhiều học bổng, du học, hỗ trợ khởi nghiệp ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Học bổng trong nước: Học bổng khuyến khích học tập, Ươm mầm khát vọng khởi nghiệp, Chất lượng cao, Quyết tâm vượt khó, Phát triển thủ đô xanh, Em yêu VNUA, và hỗ trợ sinh viên thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, v.v.

- Học bổng quốc tế: Học bổng quốc tế khuyến khích học tập và nghiên cứu, Giao lưu sinh viên quốc tế, Trao đổi tín chỉ quốc tế, v.v.

- Học bổng sinh viên xuất sắc (Học bổng du học) dành cho thủ khoa và á khoa: Sinh viên thủ khoa, á khoa của Học viện được tuyển chọn đi đào tạo tại các nước có nền khoa học tiên tiến như: Nhật Bản, Trung Quốc.

Đối với sinh viên có học lực đạt loại khá 2 năm học sẽ được ưu tiên xét tuyển đi đào tạo tại nước ngoài với các chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng 2+2 hoặc 3+1, tức là có 2 hoặc 3 năm học ở trong nước, còn lại học ở nước ngoài tại các trường đại học:

- Đại học Kyungpook (Hàn Quốc) ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học

- Đại học Chungnam (Hàn Quốc) ngành Khoa học cây trồng, Chăn nuôi.

- Đại học Emporia State (Bang Kansas, Mỹ) ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh

Để được tư vấn đầy đủ về thông tin tuyển sinh năm 2019, xin liên hệ với số điện thoại: 024.6261.7578/024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Địa chỉ liên hệ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep