Chuẩn đầu ra

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
NGÀNH: Xã hội học       MÃ NGÀNH: 52310301
(Sociology)
CHUYÊN NGÀNH: Xã hội học      MÃ CHUYÊN NGÀNH: 52310301
(Sociology)
 
  1. 1.CHUẨN ĐÂU RA
 
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:
 
1.1.  Về kiến thức
 
- Phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;
 
- Hiểu được các lý luận về tâm lý, xã hội, văn hóa, đạo đức, phát triển và vận dụng để đánh giá được các vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành Xã hội học và các mô hình phát triển hiện nay;
 
- Vận dụng kiến thức về xã hội học để phân tích cấu trúc và đánh giá các vấn đề xã hội ở nông thôn, đô thị và liên quan đến lĩnh vực lao động, chính trị, kinh tế, giáo dục, môi trường và khoa học công nghệ;
 
- Vận dụng kiến thức về tâm lý học và quan hệ công chúng để thực hiện có hiệu quả hoạt đông tham vấn cho từng đối tượng và trong các lĩnh vực xã hội cụ thể;
 
- Hiểu và phát hiện được các vấn đề xã hội trong thực tiễn liên quan đến tôn giáo, gia đình, giới và thanh niên;
 
- Phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý, chính sách và an sinh xã hội để vận dụng sáng tạo trong quản lý, tư vấn, tổ chức và giải quyết các tình huống thực tế;
 
- Phân tích và đánh giá được vai trò của yếu tố phi kinh tế và các vấn đề phát triển chính trị, xã hội hiện thời trong phát triển cộng đồng, nông thôn và kinh tế;
 
- Vận dụng kiến thức xã hội học dân số để lượng hóa dân số, đánh giá tác động của di dân tới sự biến động và phát triển xã hội;
 
- Ứng dụng được các kiến thức lý thuyết và thực tiễn để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực xã hội học.
 
1.2.  Về kỹ năng
 
- Phối hợp các kỹ năng trong tổ chức đi thực thực địa,  thiết kế bảng hỏi, điều tra, phỏng vấn các đối tượng khác nhau, phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm để độc lập thực hiện nghiên cứu các vấn đề và hiện tượng xã hội được phát hiện trong thực tiễn
 
- Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành để phân tích và xử lý thông tin;
 
- Có khả năng phân tích, tổng hợp tài liệu, viết, thuyết trình và trình bày báo cáo khoa học trong lĩnh vực xã hội học;
 
- Có tư duy biện luận độc lập trong nghiên cứu để nhận thức, đánh giá và giải quyết được các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam và trên thế giới;
 
Có kỹ năng trình bày, diễn đạt thông qua thuyết trình; ,
 
- Có kỹ năng thích nghi với môi trường làm việc
 
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, hợp tác và làm tốt  việc với cộng đồng;
 
- Có khả năng phối hợp hiệu quả các kỹ năng trong quản lý, giữa quản lý của Nhà nước và tự quản cộng đồng trong xã hội nông thôn;
 
- Nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet. Sử dụng thành thạo một số phần mềm hỗ trợ trong học tập, nghiên cứu, nghề nghiệp (word, excel, SPSS,…). Có kỹ năng tin học đạt tối thiểu trình độ B và thành thạo trong tìm kiếm tài liệu, khai thác thông tin trên Internet;
 
- Có kỹ năng giao tiếp tốt; có khả năng đọc hiểu và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đơn giản với trình độ TOEIC tối thiểu đạt 400.
 
1.3.  Về phẩm chất đạo đức
 
- Tin tưởng vào tri thức khoa học, tự tin, chủ động, tích cực, trung thực;
 
- Có niềm tin, thái độ đúng đắn trong nhìn nhận các vấn đề xã hội, các giá trị và chuẩn mực đạo đức, có tác phong chuyên nghiệp và trách nhiệm với công việc;
 
- Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
 
  1. 2.ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
 
Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân Xã hội học có thể công tác trong các lĩnh vực sau:
 
- Làm công tác tư vấn, quản lí trong các cơ quan quản lí nhà nước: Có khả năng tham gia tư vấn cho việc quản lý đơn vị; triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia tư vấn;
 
- Làm công tác tư vấn trong các tổ chức phi chính phủ với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau: Có khả năng tham gia tư vấn cho việc quản lý đơn vị; triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng bộ phận, chuyên gia tư vấn;
 
- Làm công tác nghiên cứu ở các trường, trung tâm, viện nghiên cứu: Có khả nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu về lĩnh vực xã hội học; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên có trình độ trong ngành xã hội học;
 
- Làm công tác giảng dạy trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề: Có khả giảng dạy tại các cơ sở giáo dục về lĩnh vực xã hội học, giảng dạy các môn học chung của ngành xã hội học và các môn: phát triển cộng đồng, công tác xã hội, Phương pháp nghiên cứu XHH,…;triển vọng trong tương lai có thể trở thành giảng viên có trình độ trong ngành xã hội học;
 
- Làm phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông: Có khả năng thu thập, phân tích, xử lý các thông tin thu thập được, viết báo cáo khoa học; triển vọng trong tương lai có thể trở thành phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông;
 
- Làm nhân viên Xã hội học trong các tổ chức xã hội.
 
  1. 3.ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP
 
Các chương trình đào tạo nâng cao trình độ mà người tốt nghiệp có thể tham gia:
 
- Liên thông dọc (các ngành/chuyên ngành cao hơn): Cử nhân ngành xã hội học, chương trình giáo dục xã hội học có thể học tiếp ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội và các ngành gần ở các trường trong nước và nước ngoài;
 
- Liên thông ngang (các ngành/chuyên ngành gần): Cử nhân ngành xã hội học có thể học liên thông ngang các ngành gần như: Tâm lý học, Công tác xã hội, Nhân học, Dân tộc học, Quản lý xã hội….
 
4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO
 
- Chương trình đào tạo ngành Xã hội học và phát triển nông thôn, Trường Đại học Liege, Vương quốc Bỉ.
 
- Chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn, trường Đại học khoa học Nông nghiệp Thụy Điển.
 
- Chương trình đào tạo ngành Xã hội học và phát triển nông thôn, Học viện Khoa học xã hội, Hà Lan.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm

Thống kê truy cập

3025813
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tổng
271
248
1996
3017489
13335
9840
3025813
IP của bạn: 3.233.215.231
Hôm nay là: 2020-02-29