Xã hội học là gì?

Nếu bác sỹ là người khám bệnh cho con người thì ngành xã hội học “đóng vai trò tương tự như một bác sỹ theo dõi cơ thể sống xã hội tiến tới giải phẫu các mặt, các lĩnh vực khác nhau trên bề mặt cắt của nó từ tầm vĩ mô đến vi mô, kể cả khi xã hội đó thăng bằng cũng như khi mất thăng bằng để chỉ ra trạng thái thật của xã hội đó, phát hiện ra những vấn đề xã hội, dự báo khuynh hướng phát triển của xã hội, và chỉ ra những giải pháp có tính khả thi”

Xã hội học (sociology) là một ngành học còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng trên thế giới, xã hội học có lịch sử lâu đời và được coi trọng, đặc biệt tại các nước phát triển. Theo trang web JobsRated.com: Xã hội học xếp ở vị trí thứ 8 trong số 10 nghề tốt nhất ở Mĩ, còn Hiệp hội XHH Mĩ cho rằng: “Được đào tạo chính quy về xã hội học có thể là tài sản quan trọng để bước chân vào đủ loại ngành nghề”.

Môn xã hội học được đưa vào giảng dạy tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ năm 1994. Từ năm 2009 Khoa được phép tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Xã hội học. 

 

Mục tiêu đào tạo và định hướng nghề nghiệp

 

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng phân tích sự kiện, hiện tượng xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển; Cụ thể bao gồm: sự đa dạng văn hóa, văn hóa phổ thông, bản sắc xã hội, bất bình đẳng, giới, chính trị, tôn giáo, chủng tộc và dân tộc, gia đình và họ hàng, giáo dục, phát triển và thay đổi xã hội, kinh tế, dân số, môi trường xã hội đô thị, khoa học và công nghệ, vv…

 

Sinh viên tốt nghiệp ngành hội học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam khả năng làm những việc sau:

 

- Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu

 

- Cán bộ lãnh đạo, quản các cấp chính quyền

 

- Cán bộ vấn, đánh giá các vấn đề hội

 

- Cán bộ phụ trách nhân sự, đoàn thể

 

- Cán bộ chuyên trách các vấn đề văn hoá, hội,...
 
Một số hoạt động của sinh viên Xã hội học
          tinhnguyen
                                                            
galaxhh
                                                                                                               
thuctap
 
13738090 1330702340277968 578622706360535582 o
                                                                    
 
 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm