Cơ cấu tổ chức Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội

1. Ban chủ nhiệm Khoa

2. Các Bộ môn

2.1. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

2.2. Bộ môn Nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lenin

2.3. Bộ môn Pháp luật

2.4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.5. Bộ Môn Xã hội học

3. Tổ Văn phòng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm