Giới thiệu chung

Văn phòng: Phòng 322 – Nhà Hành chính.

Điện Thoại: 024.62.617.546

Email: llctxh@vnua.edu.vn

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn

Phó trưởng khoa: TS. Vũ Ngọc Huyên

Phó trưởng khoa: ThS. Lê Thị Xuân

Khoa gồm: 40 CBVC

Trong đó có:

- PGS.TS:         1

- Tiến sĩ:           5

- Nghiên cứu sinh: 7

- Thạc sĩ:         24

- Cử nhân:         1

Các môn đảm nhận giảng dạy:

Hệ đại học:

1. Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

2, Tư tưởng Hồ Chí Minh

3, Đường lối CM của ĐCSVN

4, Xã hội học

5, Dân số học

6, Pháp luật đại cương

7, Luật kinh tế

8, Luật đất đai

9, Luật Thú y

10, Luật mội trường

11, Luật quản lý hành chính và quán lý ngành GDĐT

12, Xã hội học đại cương 1, 2.

13, Lịch sử xã hội học

14, Các lý thuyết xã hội hiện đại

15, Phương pháp nghiên cứu  xã hội học 1,2

16.Thống kê cho khoa học xã hội

17, Phát triển phi kinh tế

18, Nhập môn xã hội học nông thôn

19, Xã hội nông thôn 

20, Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia

21, Xã hội học chính trị

22, Xã hội học thanh niên

23, Xã hội học gia đình

24, Xã hội học giới

25, Xã hội học đô thị

26, Di dân và biến đổi xã hội

27, Xã hội học phát triển

28, Xã hội học và khoa học công nghệ

29, An sinh xã hội

30, Lịch sử văn minh thế giới

31, Xã hội học kinh tế

32, Xã hội học giáo dục

33, Xã hội học quản lý

34, Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

35, Nguyên lý quan hệ công chúng

35, Xã hội học môi trường

36, Dân số và môi trường

 

Hệ Sau đại học:

+ Triết học

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm