V/v Thực hiện phong trào ủng hộ Chiến dịch tình nguyện hè năm 2015

ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BCH LCĐ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

“V/v thực hiện phong trào ủng hộ Chiến dịch tình nguyện hè

năm 2015”

 

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2015

 

 

Kính gửi: BCH chi đoàn các lớp

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên của BCH Đoàn Thanh niên Học viện năm 2014 – 2015;

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên của BCH Liên chi đoàn khoa Lý luận chính trị và Xã hội năm 2014 – 2015;

Căn cứ vào Kế hoạch tình nguyện năm 2015 của BCH LCĐ Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

Để phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần xung kích, tình nguyện của đòa viên, sinh viên trong Khoa , được sự đồng ý của Chi ủy – Ban chủ nhiệm Khoa, BCH LCĐ Khoa Lý luận chính trị và Xã hội phát động phong trào hỗ trợ, ủng hộ hoạt động tình nguyện hè năm 2015. BCH LCĐ Khoa đề nghị các BCS, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội các lớp:

-    Phát động phong trào ủng hộ tới toàn thể đoàn viên trong chi đoàn với mức quyên góp tối thiểu là 10.000 đồng/1 sinh viên;

-    Các chi đoàn tổng hợp danh sách đoàn viên ủng hộ nộp về LCĐ Khoa cho đồng chí Phạm Thị Phương Thảo – Uỷ viên BCH LCĐ Khoa trước ngày 24/6/2015. Số điện thoại liên hệ: 01228.279.856

 

        Kính đề nghị các chi đoàn thực hiện nghiêm túc!

 

TM. CHI ỦY – BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                             Bí thư Chi bộ Khoa

                                      (đã ký)

 

                            ThS. Vũ Văn Tuấn

TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

Bí thư

(đã ký)

 

                                Lê Thị Dung