Đại hội LCĐ Khoa lần III

Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị và Xã hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2016 diễn ra trong ngày 21 tháng 4 năm 2014. Tham dự Đại hội có 106 đại biểu đại diện cho hơn 500 Đoàn viên – thanh niên trong toàn Khoa.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đoàn trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có Th.s Đỗ Thị Kim Hương - Phó Bí thư, Th.s Hồ Thị Thúy Hằng - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn trường; về phía Khoa có Th.s Vũ Văn Tuấn -  Bí thư chi bộ Khoa, Ts. Nguyễn Thị Diễn – Phó chủ nhiệm Khoa; cùng các vị khách mời đến từ các Liên chi đoàn bạn trong trường.

            Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị và Xã hội khóa II và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa III nhiệm kỳ 2014 – 2016 do đồng chí Bí thư Liên chi Dương Đức Đại trình bày.

              Đại hội đã tiến hành bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị và Xã hội khóa III, kết quả là bầu được 13 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí là cán bộ giảng dạy và 10 đồng chí là sinh viên:

 

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Dung – BM Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bí Thư

2

Lường Thị Phượng – BM Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phó Bí Thư

3

Lại Lương Ninh                       K56XHHB

Phó Bí Thư

4

Tô Thái Hà                                       BM Pháp luật

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Ánh                               K58XHH

Ủy viên

6

Nguyễn Công Định                          K56XHHB

Ủy viên

7

Nguyễn Trường Giang                     K57XHHA

Ủy viên

8

Trần Nhật Hoàng                             K58XHH

Ủy viên

9

Tô Bảo Long                                    K56XHHA

Ủy viên

10

Trần Ngọc Mai                                K58XHH

Ủy viên

11

Ngô Hồng Nhung                            K57XHHB

Ủy viên

12

Bùi Tấn Thanh                                 K57XHHA

Ủy viên

13

Nguyễn Văn Thắng                          K57XHHB

Ủy viên

            Cũng nhân dịp này, Đại hội biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên khoa trong giai đoạn công tác 2012 – 2014; kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên toàn khoa hãy đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, góp phần nâng cao vị thế của Khoa Lý luận chính trị và Xã hội nói riêng và nâng cao vị thế của Đoàn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nói chung.