Sinh viên hoàn thiện kỹ năng qua các hoạt động dự án cộng đồng

Được sự cố vấn của Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm, sự tài trợ của Quỹ Thế hệ xanh cùng hành động, từ ngày 28/11/2012 đến ngày 14/01/2012, các thành viên Câu lạc bộ True Action của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thực hiện dự án “Hỗ trợ nông dân ủ rơm rạ thành phân compost bằng chế phẩm sinh học” tại thôn Thượng Phúc - Chương Mỹ - Hà Nội.

Mục đích của dự án nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường qua hành động hạn chế đốt rơm rạ, chuyển giao kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nâng cao hiệu quả kinh tế.

CLB True Action đã tổ chức hội thảo tập huấn với sự tham gia của gần 50 hộ dân trong thôn, tiến hành ủ 9 đống rạ thành phân hữu cơ tại 8 hộ gia đình trong thôn Thượng Phúc và tiến hành tổng kết vào ngày 14/1/2013 tại nhà văn hóa thôn Thượng Phúc. Dự án được chính quyền thôn và người dân hưởng ứng, ủng hộ, và sẽ tiếp tục áp dụng thong thời gian tới.

Ông Trần Văn Phượng - Bí thư Chi bộ thôn đã đánh giá cao kết quả dự án, đề xuất kéo dài các hoạt động của dự án như tuyên truyền hướng đẫn kỹ thuật qua phương tiện truyền thanh của thôn, làm các poster về hướng dẫn kỹ thuật, và đặc biệt biểu dương sự nhiệt tình, niềm đam mê, tình yêu đối với nông nghiệp của các thành viên CLB True Action trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Tự triển khai một dự án đã giúp các bạn thành viên CLB True Action hoàn thiện kỹ năng thiết yếu và tự tin làm các dự án tiếp theo.

Một số hình ảnh

2013 2301trueaction002

2013 2301trueaction003

 

Phòng CTCT và CTSV