Nghị quyết chi bộ

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI 

CÁC NGHỊ QUYẾT (KẾT LUẬN) NHIỆM KỲ 2017 – 2020 

(TỪ 10/2017 – 5/2018) 

 

TT

NGHỊ QUYẾT (KẾT LUẬN)

HIỆU LỰC

1

Kết luận số 01/KL-CB ngày 13 tháng 11 năm 2017 về Quy định đảng viên đi nước ngoài

Còn hiệu lực

2

Kết luận số 02/KL-CB ngày 13 tháng 11 năm 2017 về Thu chi tài chính của Khoa theo nguyên tắc công bằng và kịp thời bổ sung trong Quy chế khoa sửa đổi

Hết hiệu lực

3

Kết luận số 03/KL-CB ngày 04 tháng 12 năm 2017 về việc Thực hiện Kiểm điểm và phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 theo đúng quy định của Đảng

Hết hiệu lực

4

Nghị quyết số 01/NQ-CB ngày 15 tháng 01 năm 2018 về công tác phát triển đảng trong Chi bộ

Còn hiệu lực

5

Kết luận số 01/KL-CB ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc Chi bộ cử đảng viên trẻ kết nối với Chi bộ Sinh viên trực thuộc để phát triển Đảng trong sinh viên khoa LLCT và XH

Còn hiệu lực

6

Kết luận số 02/KL-CB ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc yêu cầu Công đoàn Khoa kết hợp với Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức cuộc họp toàn Khoa để lấy ý kiến về việc truy thu tài chính và sửa đổi Quy chế Khoa

Hết hiệu lực

7

Kết luận số 03/KL-CB ngày 05 tháng 03 năm 2018 về việc Chi bộ nghiêm túc phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy về công tác Quảng bá tuyển sinh

Còn hiệu lực

8

Kết luận số 04/KL-CB ngày 05 tháng 03 năm 2018 về việc Chi bộ Khoa chọn hoạt động tổ chức hội thảo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung học tập và làm theo tác phong, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hết hiệu lực

9

Kết luận số 05/KL-CB ngày 02 tháng 04 năm 2018 về đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa quan tâm tới giảng dạy bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiên, chất lượng cao của Học viện

Còn hiệu lực

10

Nghị quyết số 02/NQ-CB ngày 07 tháng 05 năm 2018 về việc kỷ luật đảng viên sinh con thứ tư

Còn hiệu lực

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm