Bộ môn Pháp luật

1. Giới thiệu chung về bộ môn

Bộ môn Pháp luật thuộc được thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1999.

Bộ môn Pháp luật thuộc khoa Lý luận chính trị và Xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 3 - Phòng 317 - Nhà Hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

2. Cán bộ công tác tại bộ môn

* Thành viên thời điểm thành lập

- Trịnh Thị Ngọc Anh

- Lê Văn Bình

- Thái Anh Hùng

- Nguyễn Thị Ngân

- Vũ Văn Tuấn

* Thành viên hiện nay

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Thông tin khoa học

1

Vũ Văn Tuấn

Thạc sĩ - Giảng viên

Trưởng bộ môn

Lí lịch khoa học

2

Nguyễn Thị Ngân

Thạc sĩ - Giảng viên

 

Lí lịch khoa học

3

Trịnh Thị Ngọc Anh

Thạc sĩ - Giảng viên

 

Lí lịch khoa học

4

Phạm Vân Anh

Giảng viên

 

Lí lịch khoa học

5

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Thạc sĩ - Giảng viên

 Phó bộ môn

Lí lịch khoa học

6

Tô Thái Hà

Giảng viên

 

Lí lịch khoa học

7

Đỗ Thị Kim Hương

Thạc sĩ - Giảng viên

 

Lí lịch khoa học

8

Lê Thị Yến

Thạc sĩ - Giảng viên

 

Lí lịch khoa học


* Thành viên chuyển công tác

- Thái Anh Hùng: Văn phòng Trung ương Đảng

- Lê Văn Bình: Văn Phòng Quốc Hội

- Nguyễn Thị Thủy: Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tại T.P Hồ Chí Minh

3. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

3.1. Các môn học do bộ môn phụ trách giảng dạy

- Pháp luật đại cương

- Luật đất đai

- Luật Môi trường

- Luật Kinh tế

- Luật Kinh doanh

- Luật Đầu tư

- Luật Ngân sách nhà nước

- Luật Tài nguyên và Môi trường

- Chính sách xã hội

- An sinh xã hội

- Quan hệ pháp luật đất đai tại Việt Nam

- Xã hội học về khoa học và công nghệ

- Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

- Luật Xây dựng và nhà ở

- Luật Kinh doanh bất động sản

Đối tượng giảng dạy là sinh viên đại học chính quy, tại chức và cao đẳng.

3.2. Nghiên cứu khoa học

- Chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ…

- Công bố giáo trình, bài giảng, bài báo khoa học…

Kết quả:

- Trọng điểm cấp bộ: Tham gia 01

Cấp bộ: Chủ trì 03; tham gia 02

- Cấp trường: Chủ trì 19

- Dự án khác: Tham gia 03

3.3 Giáo trình, bài giảng

* Giáo trình

- Pháp luật đại cương

- Luật Kinh tế

* Bài giảng

- Luật Đất đai

- Luật Môi trường

3.4. Hoạt động khoa học và giáo dục khác

* Hội thảo, Xêmina khoa học

- Hội thảo khoa học cấp trường:

+ Hội thảo: Sở hữu trí tuệ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Từ lý luận đến thực tiễn, năm 2017.

Đơn vị phối hợp: Khoa Nông học; Khoa Công nghệ sinh học; Ban Quản lý khoa học.

+ Hội thảo: Pháp luật về kinh tế, đầu tư hiện nay, năm 2015.

Đơn vị phối hợp: Khoa kinh tế và Phát triển nông thôn.

+ Hội thảo: Pháp luật về đất đai đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam, năm 2014.

Đơn vị phối hợp: Khoa Quản lý đất đai.

+ Góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, năm 2013.

+ Việc giảng dạy các môn pháp luật của các trường đại học nông, lâm, ngư nghiệp các tỉnh phía bắc, năm 2009.

- Chương trình, hội thảo, xêmina khoa học cấp khoa:

+ Chương trình: Tham nhũng và pháp luật về phòng chống tham nhũng của Việt Nam và thế giới, năm 2014.

+ Xêmina: Đổi mới nội dung giảng dạy môn Pháp luật đại cương, năm 2013.

+ Xêmina: Hoàn thiện nội dung môn học Pháp luật đại cương, năm 2013.

+ Hội thảo: Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân.

Đơn vị phối hợp - khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, năm 2008;

+ Hội thảo: Pháp luật về kế toán.

Đơn vị phối hợp - khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, năm 2008.

* Chương trình khác

Chương trình Thanh niên với kiến thức pháp luật.

Đơn vị phối hợp – Phòng CTCT & CTSV, Đoàn trường ĐHNNHN, Hội Sinh viên trường ĐHNNHN, năm 2013.

4. Khen thưởng của bộ môn

Giấy khen của Hiệu trưởng về thách tích nghiên cứ khoa học trong 5 năm 2005 - 2010

5. Phương hướng phát triển

- Về đào tạo: Đổi mới và cập nhật nội dung giảng dạy nhằm cung cấp cho người học những kiến thức pháp luật cơ bản và mới nhất, đáp ứng kịp thời nhu cầu theo sự phát triển của xã hội. Đội ngũ giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; chủ động áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học và hiện đại phù hợp với quy chế học theo tín chỉ và yêu cầu giảng dạy bậc đại học trong điều kiện đối mới toàn diện và cơ bản về giáo dục.

- Về nghiên cứu khoa học: Thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề cấp thiết trong thực tiễn, đặc biệt là các vấn đề nằm trong lĩnh vực chuyên môn như tham vấn chính sách về đất đai, môi trường, kinh tế, sở hữu trí tuệ gắn với nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

- Về hợp tác: Đẩy mạnh trao đổi, phối hợp hoạt động khoa học với các đơn vị trong Học viện; giữ vững và phát huy những mối liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước; kết nối quan hệ với các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm