Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thành lập năm 2008 dựa trên tiền thân là Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ môn Lịch sử Đảng được hình thành gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trường. Năm 1962, thầy Đậu Hồng Sâm và thầy Nguyễn Trúc Quỳnh về nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Lịch sử Đảng CSVN. Năm 1963, Bộ môn Lịch sử Đảng chính thức được thành lập với 5 CBGD trong đó thầy Đậu Hồng Sâm làm trưởng Bộ môn. Từ năm 1963 đến năm 1970, Bộ môn trực thuộc trường. Từ năm 1970 đến năm 2008, Bộ môn Lịch sử Đảng nằm trong khoa Mác – Lênin. Năm 2008 – nay, Bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN thuộc khoa Lý luận chính trị và xã hội.

Hiện nay, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có 5 CBGD:

           ThS. Tạ Quang Giảng Trưởng Bộ môn

           ThS. Vũ Hải Hà Phó Bộ môn

           ThS. Trần Khánh Dư

           Th.s Vũ Thị Thu Hà

           ThS. Hà Thị Hồng Yến

           Lê Thị Dung

Bộ môn đang đảm nhận giảng dạy 6 môn học:

          Đường lối cách mạng của ĐCSVN

          Cơ sở văn hóa Việt Nam

          Xã hội học truyền thông và dư luận xã hội

          Tham vấn         

          Xã hội học tôn giáo

          Xã hội học lao động

Về nghiên cứu khoa học:

Thời kỳ 2008 đến nay, CBGD trong Bộ môn Đường lối đã chủ trì và thực hiện 1 đề tài cấp Trường Trọng điểm và 2 đề tài cấp Trường 3 bài viết trên tạp chí. Hàng năm Bộ môn tổ chức cho CBGD trong Bộ môn đi nghiên cứu thực tiễn ở các địa phương để học tập, nghiên cứu thực tế, phục vụ cho việc giảng dạy phong phú, sinh động hơn.

Theo sự phân công của Nhà trường và BCN Khoa, các thầy cô trong Bộ môn còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Giảng dạy chính trị đầu năm, đầu khóa cho sinh viên.

- Tham gia giảng dạy cho lớp đảng viên mới.

- Tham gia giảng dạy cho lớp nhận thức về Đảng.

- Tham gia hướng dẫn sinh viên, đoàn viên ưu tú đi thực tế, tham quan Viện bảo tàng…

CÁC THẦY CÔ CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

Thời kỳ 1963 – 6/ 2008

 

STT

Họ và tên

Chức Danh

Giảng dạy môn

Thời gian công tác

Từ … đến …

1

Đậu Hồng Sâm

GV

LSĐ

1962 – 1973

2

Hồ Sỹ Nhụy *

GV

LSĐ

1963 – 1965

3

Lê Đình Ấn

GV

LSĐ

1963 – 1967

4

Lưu Đình Hoàng

GV

LSĐ

1963 – 1967

5

Nguyễn Trúc Quỳnh

GV

LSĐ

1962 – 1965

6

Phạm Viết Đạm

GV

LSĐ

1968 – 1993

7

Nguyễn Thanh Doãn

GV

LSĐ

1968 – 1971

8

Nguyễn Minh Điệp

GV

LSĐ

1968 – 1971

9

Bùi Nguyên Khiết

GV

LSĐ

1970 – 1973

10

Nguyễn Thị Hợi

GV

LSĐ

1970 – 1973

11

Nguyễn Văn Luân

GV

LSĐ

1976 – 1981

12

Nguyễn Văn Yển

GV

LSĐ

1970 – 1980

13

Đỗ Dương Minh

GV

LSĐ

1970 – 1974

14

Lê Văn Thai

TS,GVC

LSĐ, Tâm lý, TTHCM

1978 – 6/2008

15

Nguyễn Xuân Thiêm

GV

LSĐ

1978 – 1989

16

Hoàng Văn Bình

Ths, GVC

LSĐ, DS, TTHCM

1981 – 6/2008

17

Bùi Thị Thạnh

GV

LSĐ

1981 – 1997

18

Nguyễn Văn Yến

Ths, GVC

LSĐ, DS, TTHCM

1982 – 6/2008

19

Trần Lê Thanh

Ths, GV

LSĐ, TTHCM

1994 – 6/2008

20

Tạ Quang Giảng

Ths, GV

LSĐ

2001 – nay

21

Vũ Hải Hà

Ths, GV

LSĐ

2004 – nay

22

Trần Khánh Dư

Ths, GV

LSĐ

2005 – nay

23

Vũ Thị Thu Hà

Ths, GV

LSĐ

2006 – nay

24

Hà Thi Hồng Yến

Ths, GV

LSĐ

2007 – nay

25

Nguyễn Thị Hoài Hương

CN, Chuyên viên

Công tác VP Khoa

1995 – 3/2007

25

Nguyễn Thị Khanh

CN, Chuyên viên

Công tác VP Khoa

3/2007 –   6/2008

CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ (1963 - nay)

Số

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Đậu Hồng Sâm

1963 - 1970

2

Phạm Viết Đạm

1970 - 1992

3

 

Lê Văn Thai

1992 – 1996,

2008 - 2011

5

Hoàng Văn Bình

 

1996 - 2006

6

Nguyễn Văn Yến

 

2006 - 2008

7

Tạ Quang Giảng

 

2011 - nay

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Thông báo

  • Thông báo điểm