HỆ THỐNG TRA CỨU CÔNG LAO ĐỘNG SINH VIÊN

Hệ thống chấm công trực tuyến dành cho khoa Lý luận chính trị và Xã hội do KS Đinh Thế Duy, Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp xây dựng.

Hệ thống cung cấp dịch vụ tra cứu công lao động của từng sinh viên, với khả năng tính công, báo cáo thông tin đầy đủ, chính xác

Tác giả rất mong được quan tâm và đón nhận của người sử dụng, mọi ý kiến góp ý xin gửi về hòm thư: dtduy@vnua.edu.vn